ENERGIAREMONTTI

Lisää tuottoa kiinteistölle alentamalla energian kulutusta ja hiilijalanjälkeä?

Kiinteistösi 2020-luvulle niin tilojen kuin energiatehokkuuden osalta?

Lue alta lisää miten!

Kiinteistösi energiatehokkaaksi

Energiatehokkuus, hiilinjalanjälki, BREEM, LEED ja muut 2020-luvun trendisanat kiinteistö- ja rakennusalalla liittyvät kaikki energiatehokkuuden parantamiseen ja viime kädessä siihen, että niihin panostamalla saadaan myös kiinteistölle parempi tuotto niin alentuvien kustannusten kuin kohoavan kiinteistön arvon kautta.

Energiatehokkuuteen ja vihreisiin arvoihin panostaminen kannattaa sillä hankkeet ovat jo itsessään usein hyviä investointeja pienentyvän energialaskun ja helpomman vuokrattavuuden kautta minkä lisäksi yhteiskunta tulee myös usein mukaan talkoisiin tarjoamalla energiatukea, joilla hankkeista saadaan entistä kannattavampia ja sitä kautta järkevämpiä kiinteistön omistajalle. 

Jos energiaremontti tuntuu ajankohtaiselta. Niin autamme sinua, että sinunkin tuotto Exceleihin saadaan nämä vihertävät ekoeurot talteen. Alla on tarkemmin palveluistamme millä energiatehokkuutta voi lähteä kanssamme tavoittelemaan sekä yleisimpiä muita remonttikohteita mitä samassa yhteydessä tehdään, koska usein on taloudellisempaa yhdistää energiatehokkuuteen myös muu kiinteistön yleisparannus ja kunnossapito.

Alla on tarkemmin palveluistamme, energiaremonttien toteutuksesta sekä tekemistämme projekteista sekä asiakaskokemuksia siitä mitä muut asiakkaamme ovat toteuttaneet ja mitä he ovat saavuttaneet energiaremonteilla.

Kysymyksiä, tarjouspyyntö?

Laita minulle viestiä tai soita!

Antero Koskela

Toimitusjohtaja

Mitä saat meiltä?

Sähkötekniikka

Valaistusratkaisut
Sähkökeskusten päivitykset
Kuorma-auto ja henkilöautolatauspisteet

LVI-tekniikka

Lämpöpumppuratkaisut
Ilmanvaihtokoneiden päivitys
Lämmönjakokeskukset

Rakennustekniikka

Lisälämmöneristykset
Rakenteiden tiivistykset
Rakennustekniset työt talotekniikalle

Mitä muuta?

Toimitilasaneeraukset
Rakenteiden kunnostukset
Pienkorjaukset

Tekniikalla tuottoa

Isoin säästöpotentiaali on yleensä erilaisissa LVI- ja sähköteknisissä ratkaisuissa rakennustekniikan sijasta. 

Esimerkiksi erilaisilla lämpöpumppuratkaisuilla millä otetaan hukkalämpöä talteen voidaan saavuttaa radikaalisti parempia tuottoja kuin vaikka sillä, että käytetään huomattavia rahasummia esim. lisälämmöneristyksiin. 

Samoin esimerkiksi uusimalla valaistus LED-valoihin etenkin korkeammissa ja isommissa tiloissa missä olemassa olevat valaisimet saattava tolla kaasupurkaus tai loisteputkivalaisimia voidaan saavuttaa nopeitakin takaisinmaksuaikoja energiaremontille.

Hyvän energiaremonttikohteen tunnistaakin usein siitä että takaisinmaksuaika on luokkaa 1 – 10 vuotta. Pidempien takaisinmaksuaikojen osalta olennaisempaa on usein yhdistää nämä remontit muuhun kiinteistön ylläpitoon eli jos katto nyt vaatii remonttia niin tässä yhteydessä on ihan järkevää tehdä siihen lisäeristys ja parantaa näin energiataloudellisuutta mutta yksinään vain energiatalouden parantamiseksi ei ole järkevää tehdä kattoremonttia.

Muu kiinteistö kuntoon samalla

Energiatehokkuuden parantamishankkeet liittyvät usein muuhun kiinteistön ylläpitoon ja kuten yllä olleessa ajatuksessa kattoremontin osalta niin usein ei niin kannattavat energiaremontit muuttuvatkin kannattavaksi kun ne yhdistetään kiinteistön normaaliin ylläpitokorjaukseen.

Toisaalta taas kannattavankin energiaremontin yhteydessä voi olla järkevää tehdä myös muuta kiinteistön ylläpitokorjausta samalla, koska tällöin saadaan alennettua muun korjauksen kustannuksia kun urakoitsija on jo muutoinkin työmaalla ja saadaan kasvatettua hankekokoa, jolloin tyypillisesti yksikkökustannukset alentuvat ja hanke kiinnostaa useampaa urakoitsijaa.

Miten hoidamme energiaremontin?

Energiaremontilla saavutettavat tuotot sekä imagon ja arvon nousu kuulostaa tietysti hyvältä, mutta miten hoidamme käytännössä tämän? 

Isoin tekijä onnistuneessa energiaremontissa on sen suunnittelu. Useimmilla asiakkaillamme on valmiit suunnitelmat energiaremontteihin erikoistuneilta suunnittelutoimistoilta siitä minkälainen toteutus on optimaalinen heidän tarpeisiinsa ja meidän roolimme on tuoda asiantuntemus toteutukseen ja sovittaa palaset yhteen, jotta projekti saadaan tuotua todellisuuteen piirrustuspöydiltä.

Mikäli sinulla ei ole suunnitelmia niin voimme myös työstää suunnitelmat yhdessä kanssasi siitä, mikä olisi järkevää juuri sinun kiinteistöllesi. Käytännössä tämä lähtee kiinteistön arvioinnista missä kiinnitetään huomiota erityisesti teknisiin laitteistoihin ja kiinteistön kuntoon, jotta tunnistetaan potentiaalisimmat kohteet parantaa energiatehokkuutta sekä löydetään mahdolliset muut korjauskohdat mitkä on järkevä yhdistää remonttikokonaisuuteen, jotta saisit parhaan hyödyn remontista.

Käytännön toteutuksessa olennaista on saada entiset ja uudet järjestelmäsi toimimaan saumattomasti yhdessä, jotta energiatehokkuustavoitteisiin päästään sekä usein on tarpeen myös optimoida järjestelmiä seurantajakson aikana, jotta parhaaseen lopputulokseen päästään. Eli useinkaan remontti ei pääty siihen, että kätellään urakka vastaanottoon vaan työ jatkuu vielä edelleen säätö- ja optimointitöillä.

Kuitenkin sinun kannaltasi olennaista on kuitenkin, että itse kiinteistön käyttöä häiritsevä remonttiaika olisi mahdollisimman lyhyt ja huomaamaton, jotta muu toiminta kiinteistössä häiriintyisi mahdollisimman vähän. 

Tähän olemmekin hioneet koko toimintamme keskittymällä nimen omaan toimitilakohteiden remontointiin, jolloin olemme voineet optimoida oman toimintamme siihen, että urakka-ajoista puristetaan ylimääräiset pois ja toimintamme olisi mahdollisimman vähän muuta toimintaa häiritsevää. Tällöin sinun ja meidän intressimme ovat yhteneväiset kun sujuvalla ja rivakalla toiminnalla häiriötä aiheuttavat remonttityöt on nopeasti hoidettu ja taas meille lyhyempi läpimenoaika tietää nopeampaa rahan tuloa urakasta ja sitä kautta parempia tuottoja. Eli meillä on yhteinen tavoite kanssasi sujuvasta remonttikokemuksesta.

 

Energiaremontti käyntiin sinun kohteessasi

Alkoiko tuntua, että olisimme sopiva kumppani hoitamaan sinun hankkeesi kunnialla maaliin?

Laitetaan hommat rullaamaan kohti toteutusta ja jätä meille tarjouspyyntö tarjouspyyntölomakkeen kautta.

Jos haluat lomakkeiden sijasta asioida suoraan ihmisen kanssa niin ota yhteyttä Anteroon, joka vastaa tarjouslaskennastamme soittamalla 050 492 4395 tai meilaamalla [email protected]

 

Antero Koskela

Toimitusjohtaja